In de opkomst van E-learning sprak men meer over “teleleren” , “web- based leren “ of online leren. Sinds 1999 wordt de term E-learning toegepast net als bij e-mail of e-commerce. Door de snelle groei van de internet technologie en de veranderingen in de opvattingen over opleidingen was er plotseling een snelle opkomst van e-learning. Wereldwijd wordt er gebruik gemaakt van dezelfde technologie en dezelfde informatie is overal beschikbaar, daardoor kunnen mensen any time and in any place met elkaar communiceren.

E-learning toepassen op verschillende manieren
E-learning  maakt onderwijs op afstand mogelijk. Dus je kan op je eigen tijd en op verschillende locaties  deelnemen. Bij e-learning kan je gebruik maken van:

  • Synchroon e-learning, meerdere studenten leren dezelfde leerstof op het zelfde moment maar op verschillende locaties;
  • Asynchroon e-learning, hierbij bepaald de student zijn eigen tempo en tijd. Er is wel sprake van interactie met andere studenten en docenten maar niet op het zelfde moment.

Bij synchroon e-learning kan je wel gelijk vragen stellen aan de docent of spreker en direct feedback ontvangen. Bij e-learning word er gebruikt gemaakt van animaties, oefeningen, teksten en video’s. De inhoud van de lessen zijn hierbij interactiever en de mogelijkheden zijn niet beperkt.

E-learning  en Blended learning in het onderwijs
In het onderwijs wordt er tegenwoordig veel gebruik gemaakt van “Blended learning methode”, dit is een mix van online leren en face to face onderwijs volgen. Ongeveer 30-79 procent van de leerstof word online aangeboden. Op de Eramus MC wordt zelfs 15 a 20 procent van de zelfstudie opdrachten via e-learning ingevuld. Door de combinatie e-learning en face to face onderwijs kan je meer effect bereiken bij de studenten. De contact momenten tussen studenten en de docent worden hierbij effectiever. Leren is dus niet saai met e-learning.

Voordelen
E-learning brengt ook enkele voordelen met zich mee namelijk het besparen van geld, geen extra reiskosten en kosten voor een ruimte om lessen te verzorgen. Nog een voordeel is flexibiliteit, je hebt meer kans op succes omdat je je eigen tempo en tijd kan bepalen. De leerstof is 1x 24 uur beschikbaar  en je kan medewerkers in korte tijd trainen. Je bent je medewerkers niet meer de hele dag kwijt aan trainingen , omdat die in zijn eigen tijd de theorie kan doornemen. Grote bedrijven als Heineken, Philips en de SHELL maken veel gebruik van e-learning omdat reis- en verblijfkosten toch beter bespaard kunnen worden en zo meer winsten geboekt kunnen worden.  Bij e-learning wilt men zoveel mogelijk mensen bereiken met de zelfde leerstof. Tijdens een conferentie van The American Society  for Training and Development zei e-learning guru Brandon Hall; “We want to have more training for more people in less time”