Dit artikel gaat over software op maat. Organisaties, commercieel of niet, gebruiken veel data. Zeer veel als die groot zijn. De data worden ingevoerd, opgeslagen en op allerlei manieren gebruikt, waarvoor allerlei hardware en software worden gebruikt. We hebben graag dat die acties efficiënt worden uitgevoerd, zeker als dat (zeer) frequent gebeurt. Meermalen invoeren van data is extra werk en kan inconsistenties geven. Data worden opgeslagen in een database, die heel goed gedistribueerd kan zijn. Als je veel data elektronisch wilt opslaan, dat is een database onontbeerlijk. Daarvoor kan desgewenst een clouddienst worden gebruikt. Zeker grote organisaties komen bij de keuze van software om gegevens in te voeren en vervolgens te gebruiken doorgaans uit bij software op maat.

Wat is software op maat

Zoals de naam software op maat al aangeeft, wordt de software speciaal voor een organisatie ontwikkeld. Er wordt een zogenaamd data model gemaakt, dat laat zien welke data een organisatie gebruikt en welke relaties daartussen bestaan. Dit sluit aan bij de wens om data maar een keer in te voeren. Daarbij wordt ook gekeken wat de organisatie met de data doet. Dat is weer de basis voor het maken van de software voor de data-invoer en het extraheren van informatie uit die data. Efficiëntie betekent dat ook de manier van werken binnen de organisatie en de software die wordt gebruikt vrij precies op elkaar dienen aan te sluiten.

Alternatief

Als we over software praten, dan is het alternatief standaard software oftewel software die kant-en-klaar op plank ligt. Als je die software zo kan configureren, zodat die voldoende aansluit bij de manier van werken binnen een organisatie, dan kan dat een oplossing zijn. Er zullen waarschijnlijk daarbij wel een aantal concessies worden gemaakt. Bij kleine organisaties wordt daar eerder naar gegrepen dan in grote. Laatstgenoemden hebben doorgaans meer baat bij een hogere efficiëntie. Het kostenverschil speelt natuurlijk een rol. Standaard software is goedkoper dan maatwerk.