De rol die developers spelen is door de jaren heen eigenlijk alleen maar steeds belangrijker geworden. De verwachting is bovendien eveneens dat dit in de komende jaren ook alleen maar belangrijker gaat worden. Dit is niet in het minst het gevolg van het feit dat steeds meer zaken geautomatiseerd worden of in ieder geval moeten worden. Ben jij eveneens van plan om een bepaalde ontwikkelaar onder de arm te nemen en wil je graag ontdekken over welke verschillende soorten ontwikkelaars er allemaal bestaan? Blijf dan zeker en vast verder lezen! 

Onderscheid tussen back-end en front-end ontwikkelaars

Wanneer je de verschillende soorten developers in twee categorieën zou moeten onderverdelen zou dat in de praktijk betekenen dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen:

  1. Back end developers;
  2. Front end developers; 

Voor de zogenaamde back end ontwikkelaars geldt dat ze zich bezighouden met het achterliggende systeem dat zich achter een website of webwinkel bevindt. Zoveel laat de naam eigenlijk al vermoeden. Dit betekent dat de gebruiker van het project niet echt aan de slag zal gaan met het gedeelte dat door hem of haar werd ontwikkeld. Dat is anders bij een front end ontwikkelaar. 

Voor deze laatste geldt dat hij of zij zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling van het visuele onderdeel van het project. Dit is echter niet alles. Bovendien kan er namelijk eveneens worden vastgesteld dat ook het SEO-aspect aan hem of haar wordt toevertrouwd. Ook deze is door de jaren heen, vooral als gevolg van de toegenomen concurrentie, steeds belangrijker geworden. 

Moet je altijd verplicht beide developers in dienst nemen?

Je hoeft in de praktijk zeker niet verplicht een beroep te doen op de diensten van deze beide type developers. Je zou er namelijk daarnaast ook voor kunnen kiezen om een zogenaamde full stack ontwikkelaar onder de arm te nemen. Het voordeel waar je hierbij op kan rekenen is dat deze ontwikkelaar over een veel uitgebreidere kennis beschikt. Met andere woorden, hij of zij kan voor jou niet alleen alle frontend gerelateerde toepassingen uitvoeren, maar dat geldt eveneens voor de backend. Het voordeel van een dergelijke ontwikkelaar is dat hij of zij vaak veel efficiënter te werk kan gaan. Daarnaast kunnen ook de overheadkosten doorgaans stevig worden ingeperkt. Het belangrijkste nadeel heeft mogelijks vooral te maken met de hoger gelegen loonkosten. 

Wat wanneer je niet fulltime behoeften hebt aan een developers?

Developers en dan vooral de kennis waarover ze beschikken zijn door de jaren heen uiteraard steeds belangrijker geworden. We leven immers tegenwoordig in een tijd waarin het van belang is dat alles zoveel mogelijk wordt geautomatiseerd. Dergelijke automatisatie zorgt er in eerste instantie voor dat er heel wat omzetting werkzaamheden dienen te gebeuren. Dat is echter niet alles. Voor dergelijke systemen geldt namelijk in de praktijk dat ze niet alleen moeten worden ontwikkeld, bovendien dienen ze ook te worden onderhouden. Wil je op een bepaald ogenblik niet tegen technische problemen aanlopen? Of wil je niet geconfronteerd worden met mogelijke veiligheidsproblemen? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je blijvend een beroep zal moeten doen op developers.Wil je weten wat  er allemaal nog meer is? Bekijk dan website SHORE teams