De tachograaf komt vooralsnog voornamelijk voor in de logistieke sector. Zo maken vrachtwagenvervoerders en scheepvaarders heel veel gebruik van dit middel om de rij- en rusttijden van medewerkers bij te houden. Het hebben van een tachograaf is voor werkgevers vanuit de overheid verplicht in deze sector. Hoewel het systeem van de tachograaf vrij verouderd is, is het concept hetzelfde gebleven. Als opdrachtgever moet je op de juiste manier de rijstijl, tijden en snelheden van de vervoerder bijhouden. Daar waar dit voorheen met papieren bonnen uitgedraaid werd uit de tachograaf, is er nu een tachograaf app van Data2Track waarmee dezelfde informatie digitaal beschikbaar wordt.

Functies in de Tachograaf App

De chauffeur downloadt de app en kan daarin ook de navigatie downloaden. Als eenmaal de juiste gegevens in de app staan, kan de opdrachtgever de chauffeur live volgen. Zo kan de opdrachtgever zien waar en hoe snel de chauffeur rijdt maar ook of de chauffeur voldoende rust neemt tijdens de rit. Wanneer er fouten worden gemaakt of ongelukken plaatsvinden, is het makkelijker terug te vinden in de app en na te gaan waar het mis ging. Ook zaken zoals lekke banden en andere vormen van pech onderweg kunnen in de app gemeld worden. Foto’s kunnen in de app geüpload worden en zo kan de opdrachtgever de situatie in de gaten houden. Vervoerders hebben regelmatig te maken met landsgrenzen en hebben hiervoor bepaalde documenten nodig. Ook die kunnen door zowel de chauffeur als opdrachtgever geüpload worden in de app zodat de chauffeur deze altijd bij de hand heeft.

De app heeft naast alle functies die handig zijn voor onderweg, ook functies die vanuit de personeelsadministratie nodig zijn. Zo kan de administratie de uren, declaraties en eventuele roosterwijzigingen door middel van de app communiceren. Zo hoeft een chauffeur niet te wachten tot de thuiskomst voordat de administratie gedaan wordt. Dit kan met de chauffeurs app van Data2Track ook onderweg en voorkomt dat er een lange tijd over de administratie gaat.